Oferta > Szkolenia 

Organizujemy szkolenia, wg specyfikacji zamawiającego oraz własnego autorstwa w miejscu i czasie zgodnym z wymaganiami klienta. Naszym wyróżnikiem jest budowanie kompetencji osób szkolonych, a nie tylko przekazywanie im wiedzy merytorycznej. Przeprowadzamy wyłącznie szkolenia zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb naszych klientów. W ten sposób odpowiadamy na szybko zmieniającą się rzeczywistość – łączymy tematykę miękką i twardą (inżynierską), tak aby zdobyte w procesie szkoleniowym doświadczenia, służyły realizacji celów zamawiającego. Elementarne obszary tematyczne z których budujemy nasze szkolenia to:

 • Inżynieria procesowa
 • Audyt technologiczny i energetyczny
 • Zarządzanie i identyfikacja ryzyka
 • system HACCP
 • Certyfikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie produkcją łańcuchem dostaw, technologią, wiedzą, jakością, procesami, projektami, zmianą
 • Zarządzanie strategiczne, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Metody i techniki inwentyczne, rozwiązywanie problemów
 • Technologia chemiczna
 • Planowanie badań naukowych
 • Dobra praktyka produkcyjna, laboratoryjna, higieniczna
 • Budowanie zespołów, motywowanie, delegowanie zadań, analiza kompetencji, asertywność, komunikacja, negocjacje
 • Księgowość zarządcza, analiza finansowa, kosztorysowanie i budżetowanie
 • Organizacja i optymalizacji pracy, LEAN Management i Manufacturing