Oferta 

Zajmujemy się:

  • Poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, procesowych i organizacyjnych
  • Rozwiązywaniem istniejących problemów produkcyjnych
  • Opracowywaniem projektów instalacji i zakładów produkcyjnych
  • Doradztwem i realizacją projektów wdrożeniowych
  • Prowadzeniem szkoleń

Unikalność naszej oferty polega na pełnym wykorzystaniu różnorodności kompetencji członków naszego zespołu oraz wykorzystaniu przez nich w praktyce specjalistycznych metod i narzędzi z obszaru inwentyki (TRIZ, Design Thinking, Design of Experiments, metoda analogii wymuszonej, metoda kapeluszy deBono, Scamper, teoria ograniczeń, synektyka, analiza morfologiczna i inne).


Buduje to wyjątkowy potencjał intelektualny i organizacyjny, który nie zawsze możliwy jest do zbudowania wewnątrz firmy naszego klienta. Utrzymywanie działów Badawczo-Rozwojowych jest niezwykle kosztowne. Ponadto obszar ich zainteresowań na ogół wiąże się ściśle z profilem działalności firmy – co skutecznie ogranicza horyzonty poznawcze zespołów pracujących w tych działach. Dzięki różnorodności kompetencji naszych specjalistów, z których budujemy zespoły dedykowane do rozwiązywania konkretnych zagadnień, pozwalamy naszym klientom uzyskać rozwiązania wykraczające poza obecne możliwości posiadanych działów badawczo-rozwojowych.