Oferta > Badania 

  • Zarządzanie komercyjnymi projektami badawczymi (outsourcing)
  • Zarządzanie pracami rozwojowymi (outsourcing)
  • Budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
  • Organizacja projektów badawczych